Rekenen in het voortgezet onderwijs

Wat, waarom en hoe?

Aanvullend materiaal

Dat leerlingen goed moeten kunnen rekenen, daar is iedereen het eigenlijk wel over eens.

Hoe je leerlingen nu effectief, zinvol en motiverend een repertoire aan bruikbare rekenvaardigheden bijbrengt is een zoektocht die velen wereldwijd ondernemen.

Het is ook een zoektocht die verandert met de jaren. Onderwijs is onderdeel van de maatschappij en binnen het onderwijs zijn leerkrachten en docenten voortdurend op zoek naar wegen om leerlingen adequaat voor te bereiden op het functioneren in de huidige en toekomstige maatschappij. Zo ook binnen het rekenonderwijs.

Rekenen_in_het_VO.jpg

In de publicatie Rekenen in het voortgezet onderwijs. Waarom? Wat?Hoe? zijn een groot scala aan wetenswaardigheden, visies, voorbeelden, tips en handvatten samengebracht die docenten in het voortgezet onderwijs kunnen helpen of inspireren bij hun zoektocht naar goed rekenonderwijs voor hun leerlingen.

Het boekje bestaat uit een kleine dertig bijdragen van ieder twee pagina’s over rekenen in het voortgezet onderwijs. De bijdragen zijn ingedeeld in drie delen; waaromwat enhoe en zijn afzonderlijk van elkaar te lezen. Er is geen vaste leesvolgorde.

In sommige teksten wordt verwezen naar uitgebreidere bronnen en andere publicaties. Die zijn bij elkaar gebracht op deze webpagina’s.

Titel
Rekenen in het voortgezet onderwijs.
Waarom? Wat/ Hoe?

Auteurs
Kees Hoogland, Martin van Reeuwijk, Suzanne Sjoers, Madeleine Vliegenthart, Rachel van Vugt, Peter van Wijk

Foto’s
Marcel Sjoers, Martin van Reeuwijk

Downloaden

Rekenen in het voortgezet onderwijs waarom wat hoe

Rekenen in het mbo waarom wat hoe

Aanvullend materiaal bij het boekje. De documenten zijn MS-word.