Meer over toetsen

Achtergrondmateriaal bij de publicatie:

Rekenen in het voortgezet onderwijs. Waarom? Wat? Hoe?

 

Welke toetsen zijn er?

 

We onderscheiden drie soorten toetsen: instap (instroom), volg (doorstroom) en eind (uitstroom). We beperken ons in dit korte overzicht tot:

 • Instaptoetsen
  Wat kunnen en kennen de leerlingen al (en niet) bij binnenkomst in het VO?
 • Volgtoetsen
  Hoe volg ik de ontwikkeling gedurende de schooltijd van de leerling?

 

Instaptoetsen

 

Naast de methodetoetsen zijn er ook “onafhankelijke” toetsen te gebruiken. We noemen een aantal die vrij populair zijn. Het voordeel van deze instaptoetsen is dat ze vaker en door anderen gebruikt zijn en dat de resultaten vrij betrouwbaar zijn.  

 

1          APS Rekentoetsen 1F, 2F, 3F

            Soort toets                               digitale afname             

            Waar te krijgen?                       www.apsrekenen.nl

            Kosten                                     3-4 euro per afname

 • Ontwikkeld door APS.
 • Dit is een digitale toets die een beeld geeft van het niveau van leerlingen op weg naar de rekentoets 2F of 3F. Het is inhoudelijk de beste voorspeller voor landelijke rekentoets. Mogelijkheden tot individueel remediëren met Gecijferd. Deze toets is door leerlingen zelfstandig te maken, in ongeveer een lesuur

 

2          Rekenblokken/Rekenscan (Malmberg)

            Soort toets                               digitale afname             

            Waar te krijgen?                       www.rekenblokken-malmberg.nl

            Kosten                                     €  10 Rekenblokken leerlinglicentie inclusief Rekenscan                                            Rekenscan als los te verkrijgen intake-instrument

                                           €5,- per leerling.

 • Ontwikkeld door Malmberg.
 • Elke Rekenblokkenles wordt afgesloten met een toets. Verder is bij elk blok een summatieve toets beschikbaar om het hele blok mee af te sluiten. Deze eindtoets kent twee varianten waarvan één digitaal en de ander te downloaden is.
 • Rekenblokken bevat de Rekenscan, een handig intake- en voortgangsinstrument om te toetsen hoe het met de rekenvaardigheden van uw leerlingen staat.

 

3          ABC toets

            Soort toets                               op papier

            Waar te krijgen?                       centrumarchimedes@hu.nl

            Kosten                                     € 95,- voor een school

 • Ontwikkeld door Mieke van Groenestijn aan de Hogeschool van Utrecht
 • Dit is een instaptoets die risicoleerlingen en de aard van hun rekenproblemen helder in beeld brengt. Af te nemen in een lesuur.

 

4          Tempo test  Rekenen

            Soort toets                               op papier

            Waar te krijgen?                       www.pearson-nl.com

            Kosten                                     € 25,-

 • Ontwikkeld door Teije-de Vos
 • Deze toets stelt vast in hoeverre leerlingen de vier hoofdbewerkingen (tot 100) geautomatiseerd hebben. De toets wordt in het PO veel gebruikt.

 

5          Drempelonderzoek

           Soort toets                               op papier

            Waar te krijgen?                       www.drempelonderzoek.nl

            Kosten                                     € 89,50

 • Het Drempelonderzoek is ontstaan uit de verwijzingssystematiek van een school voor speciaal voortgezet onderwijs en is geschikt gemaakt voor afname bij grotere groepen leerlingen binnen het voortgezet onderwijs.
 • Dit is een brede toets waarin rekenen/wiskunde een van de onderdelen is. De toets is geschikt om leerlingen beter op niveau te kunnen plaatsen.

 

6          Referentietoetsen CITO

            Soort toets                               op papier

            Waar te krijgen?                       www.cito.nl

            Kosten mei 2009 kosteloos, nog onbekend schooljaar 2009/2010

 • Ontwikkeld door CITO als diagnostische toetsen rekenen. Ze sluiten bij het de referentieniveaus (zie rapport van commissie Meijerink.
 • Dit is een diagnostische toets die een beeld geeft van het niveau van de leerling zoals genoemd in het rapport Meijerink (1F, 2F en 3F).

 

Leerling-volg-toetsen

1          APS Rekentoetsen 1F, 2F, 3F

            Soort toets                               digitale afname             

            Waar te krijgen?                       www.apsrekenen.nl

            Kosten                                     3-4 euro per afnamel

 • Ontwikkeld door APS
 • Door een goed toetsscenario te gebruiken kunt u de leerlingen de gehele route naar de rekentoets monitorent op weg naar de rekentoets 2F of 3F Mogelijkheden tot individueel remediëren met Gecijferd. Deze toets is door leerlingen zelfstandig te maken, in ongeveer een lesuur

2          CITO volg en advies systeem (VAS)

            Soort toets                               op papier

            Waar te krijgen?                       www.cito.nl

            Kosten                                     abonnement €500,- per schooljaar

 • Ontwikkeld door CITO als toets om elk schooljaar af te nemen en zo te volgen hoe leerlingen scoren op basisvaardigheden.
 • Rekenen/wiskunde is een onderdeel van het volgsysteem. Dit systeem geeft inzicht in niveau en voortgang van de leerlingen en de klas.

Andere mogelijkheden voor toetsen

 

Cito LOVS

Een veel gebruikt leerlingvolgsysteem in het basisonderwijs. Van de leerlingen wordt 8 jaar heel veel aan scores en prestaties bijgehouden. Als VO kun je de toeleverende PO-school vragen om gegevens uit het leerlingvolgsysteem mee te leveren.

 

Je eigen toets

Je kunt zelf een toets samenstellen uit de diverse bronnen die zijn genoemd. Het voordeel is dat dan goed bij je school aansluit.

 

Methodetoets

Bijna elke reken-wiskundemethode heeft tegenwoordig een instaptoets voor in de brugklas.

Bijvoorbeeld Getal & Ruimte heeft digitale toetsen, waarvan de resultaten snel laten zien op welke onderdelen leerlingen zich kunnen bijspijkeren.

Bekijk of er bij de reken- wiskundemethode op jullie school ook toetsen geleverd worden. Passen deze toetsen goed bij wat en hoe je wilt toetsen op school, dan ben je klaar.

 

Kwaliteit van toetsen

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het NIP heeft als opdracht ‘het bevorderen van de kwaliteit van tests en testgebruik in Nederland’. Door de COTAN worden psychodiagnostische instrumenten (een ander woord voor toetsen) beoordeeld aan de hand van criteria als testconstructie, uitvoering van de handleiding en testmateriaal, betrouwbaarheid en validiteit. Toetsen kunnen een kwaliteitskeurmerk krijgen als ze voldoen aan de criteria.

Meer informatie hierover kunt u lezen op de website: www.cotantestdatabase.nl

 

 

Iedere toets heeft zijn eigen kwaliteiten.

Maak een keuze voor een toets die bij jullie visie op rekenen en bij jullie school past!

 

 Inhoudsopgave

 Table of contents