Rekenwebsites

Achtergrondmateriaal bij de publicatie:

Rekenen in het voortgezet onderwijs. Waarom? Wat? Hoe?

 

Er zijn veel websites met bruikbare informatie, bronnen, achtergronden, ideeŽn, ervaringen, materialen voor het rekenonderwijs. Er zijn er te veel om op te noemen. Hier zetten we een aantal sites bij elkaar waar we van weten dat scholen ze bruikbaar vinden.

 

 

websites met (digitaal) lesmateriaal

Alle reken- en wiskundemethoden hebben hun eigen websites. Daar staan naast informatie ook digitaal lesmateriaal en toetsen die bij de methode te gebruiken zijn. Voor de meeste materialen moet je betalen, maar soms mag je ook delen gratis gebruiken.

Hieronder een aantal andere websites met materialen.

 

www.rekenweb.nl

rekenspelletjes en meer

 

www.wisweb.nl

wiskunde-applets en spelletjes

 

www.gecijferd.nl

digitaal multimediaal lesmateriaal rekenen voor vmbo en mbo

 

www.math4all.nl

gevarieerd materiaal voor wiskunde en rekenen

 

www.bovenbouw.kennisnet.nl

links naar verschillende rekenoefeningen basisschool

 

www.onlineklas.nl

rekenoefeningen voor de basisschool

 

proto.thinkquest.nl/~klb045

digitale rekenboek voor onderbouw voortgezet onderwijs

 

users.skynet.be/thiran/rekentaal/masterform.htm 

een site met oefeningen voor bewerkingen, getallenkennis, meetkunde en metend rekenen.

 

 

websites met achtergronden

 

www.taalenrekenen.nl          

informatie bij elkaar gebracht van verschillende instellingen die zich met rekenen bezig houden

 

www.fi.uu.nl/wiki     

heel veel info over rekenen, een nieuwsbrief, en veel links

 

www.fi.uu.nl/dll                    

dossier doorlopende leerlijnen rekenen-wiskunde

 

www.gecijferdheid.nl

voorbelden en achtergronden bij gecijferdheid, verzameld door Kees Hoogland

 

tule.slo.nl               

kerndoelen en leerlijnen basisonderwijs

 

www.nvorwo.nl

website van de Nederlandse Vereniging to Ontwikkeling van het Reken- WiskundeOnderwijs

 

www.nvvw.nl

website van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren

 

www.ctwo.nl

informatie en materialen (examens, eindtermen, voorbeelden, Ö) van de commissie toekomst wiskundeonderwijs

 

andere nuttige en leuke sites

 

www.wiskundeonderwijs.nl

De wiskundeonderwijs webwijzer met links naar niet-commerciele wiskunde(onderwijs)-websites in Nederland.

 

www.wisfaq.nl         

de plek voor reken- wiskunde vragen en antwoorden

 

www.fi.uu.nl/kb

Reken-wiskunde onderwijs veel gestelde vragen

 

www.wisactueel.nl   

website van JetNet met veel ideeŽn voor toepassingen van rekenen en wiskunde.

 Inhoudsopgave

 Table of contents