Wiskundeonderwijs 2008-voortgezet onderwijs

Is bijgaand artikel een terugblik op het wiskundeonderwijs van 10 jaar geleden?
Nee, het is geschreven in 1991 met een vooruitblik naar 2008!

De discussiepuntenuit 1991 blijken nu nog steeds de discussies over reken- en wiskundeonderwijs te beheersen. Die discussie is overigens wel een forse rem op het moderniseren van het wiskundecurriculum. Dat brengt risico’s met zich mee: zonder modernisering van de vakken rekenen-wiskunde kan de rol die reken- en wiskundeonderwijs zou moeten hebben als een relevant vak voor de huidige en toekomstige maatschappij zo maar overgnoemen worden oor andere of nieuw gedefinieerde vakken, zoals bijvoorbeeld “computational thinking”.

Onderzoekspraktijk rekenen mbo

Download of lees hier: Onderzoekspraktijk rekenen mbo_Publieksversie

Voor geïnteresseerden in praktijkgericht Onderwijsonderzoek mbo

Kader: drie niveaus van onderzoek

III Systematisch praktijkonderzoek, methodologisch verantwoord, opschaalbaar
De opbrengsten zijn blogs, vlogs, artikelen in vakbladen, presentaties op conferenties. Kan leiden tot implementatieplannen of instituutsbeleid. Publicatie in vakbladen en websites, indicaties voor opschaling en breder gebruik, eventueel artikelen in wetenschappelijke tijdschriften.

II Systematisch praktijkonderzoek, methodologisch onderbouwd, navolgbaar
De opbrengsten zijn blogs, vlogs, artikelen in vakbladen, presentaties op conferenties. Publicatie op website(s), indicaties voor gebruik door anderen, bruikbaar in producten zoals methoden en toetsen.

I Kleinschalig praktijkonderzoek, vingeroefeningen, informeel onderzoek, beschrijving good practice
De opbrengsten zijn informatief, inspirerend, leveren ideeën op voor praktijkdocenten. Publicatie op website(s), expliciete statusvermelding