Frisse kijk op basisvaardigheden rekenen

Plenaire lezing op de PANAMA-conferentie in Zeist op vrijdagochtend 31 mei 2024.

Basisvaardigheden rekenen is het (persoonlijk cognitief wiskundig) repertoire dat je nodig hebt om zelfstandig en adequaat te participeren in de huidige (en toekomstige) samenleving.

Basisvaardigheden rekenen zijn NIET: * Resultaat op schoolse toets; *Wat je vroeger nodig had; * Selectief en beangstigend; * Sommetjes maken.

De lezing geeft een overzicht van wat hedendaagse basisvaardigheden rekenen zijn. In de lezing wordt ook ingegaan op de huidige discussie over rekenonderwijs, die vooral gedomineerd wordt door een conservatieve back-to-the-basics-van-vroeger sentiment. De bijbehorende polarisatie werkt echter verlammend op de hoognodige doordenking van wat leerlingen nodig hebben en gebruiken aan reken-wiskundig repertoire in de huidge tijd. En vooral ook wat ze niet meer nodig hebben.

Rond 2000 had Nederland waarschijnlijk het meest inclusieve reken-wiskundeonderwijs ter wereld. Deelnamepercentages voor vmbo-havo-vwo waren vrijwel 100% met voor heel veel leerlingen passend reken-wiskundeonderwijs. Die inclusivitieit is door neo-liberale verwaarlozing (lerarentekort, werkdruk, toenemende andere problematieken op scholen, commercialisering van nascholing, afrekenen met gedateerde toetsen) en retroromantische retoriek inmiddels grotendeels verloren gegaan.
Tijd voor herbezinning op en modernisering van het reken-wiskundeonderwijs.

De presentatie in pdf format:

2024 05 31 Frisse kijk op basisvaardigheden PANAMA_2024_Hoogland

De presentatie in ppt format:

2024 05 31 Frisse kijk op basisvaardigheden PANAMA_2024_Hoogland

Videoweergave van de presentatie op YouTube:

Zie voor andere presentaties ook het YouTube Kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCAn2Tbq0hP2xFm87P27i24g

Gehele lezing als MP4:
2024 05 31 PANAMA_2024 Lezing_Hoogland compleet.mp4

Gedeelten van de lezing mogen met bronvermelding ingezet worden voor (na)scholingsdoeleinden:

dia 1 – 3 Inleiding
2024 05 31 PANAMA_2024_Hoogland_dia 1-3.mp4

dia 4 – 8 De gecijferde wereld om ons heen, inclusief trailer Counted Out
2024 05 31 PANAMA_2024_Hoogland_dia 4-8.mp4

dia 9 – 15 Definitie hedendaagse basisvaardigheden Rekenen
2024 05 31 PANAMA_2024_Hoogland_dia 9-15.mp4

dia 16 – 22 Basisvaardigheden rekenen 1900 – 1975
2024 05 31 PANAMA_2024_Hoogland_dia 16-22.mp4

dia 23 – 33 Basisvaardigheden rekenen 1975 – 2050
2024 05 31 PANAMA_2024_Hoogland_dia 23-33.mp4

dia 34 – 36 Voorbeeld ontwikkelingen mbo
2024 05 31 PANAMA_2024_Hoogland_dia 34-36.mp4

dia 37 – 43 Ontwikkelingen in (reken-wiskunde)onderwijs 1984 – 2024
2024 05 31 PANAMA_2024_Hoogland_dia 37-43.mp4

Commentaar en vragen zijn welkom op kees.hoogland {at} hu.nl