Het belang van rekenen en gecijferdheid in een leven lang ontwikkelen

Deze publicatie uit 2021 is een update van een vergelijkbare publicatie uit 2015 (Het belang van reken en gecijferdheid in een leven lang leren.)

Kinderen op de basisschool krijgen onderwijs in reken-wiskunde. Niet bij alle kinderen leidt dat tot een functioneel repertoire waarmee ze zich goed kunnen redden in de huidige maatschappij. Onze huidige maatschappij staat bol van informatiebronnen met getallen, tabellen, grafieken en diagrammen, steeds vaker ook in een digitale vorm. Een persoon die problemen heeft met functioneel rekenen of in het onderwijs veel rekenangst heeft opgelopen, kan dan lastig meekomen. Zo’n persoon behoeft ondersteuning om het niveau van zijn gecijferd gedrag te verhogen.
Naar schatting zijn onder de beroepsbevolking anderhalf miljoen mensen in Nederland die problemen ondervinden met gecijferdheid. Dit levert grote problemen op in hun eigen dagelijkse leven, maar levert ook problemen op voor onze maatschappij.

Download: