Over Gecijferdheid

Als het losstaat van echte situaties,
is het geen gecijferdheid.

Als het niet bedoeld is om mensen meer zelfredzaam te maken,
          is het geen gecijferdheid.

Als grote groepen mensen het niet kunnen (snappen),
is het geen gecijferdheid.

 

Deze website is een neerslag van ervaringen met functioneel rekenen en praktische wiskunde voor po, vo, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

De website is ontwikkeld en wordt bijgehouden door Kees Hoogland.

Meest recente interesse ligt op het gebied van rekenen/wiskunde/gecijferdheid  en beroepsonderwijs om allerlei manieren te verkennen waarop rekenen zinvol, betekenisvol, effectief en inspirerend kan worden toegepast in praktische beroepssituaties. En hoe dat dan in het onderwijs vormgegeven kan worden.

talige rekensommen => beeldende rekensommen => beeldende rekensituaties => foto’s van echte rekensituaties => foto’s van kwantitatieve problemen uit het dagelijkse leven=> video-clips & augmented reality om echte situaties te presenteren waarbij rekenen en wiskunde ingezet kunnen worden om problemen op te lossen => Numb3rs

 

===>