Het ABC van gecijferdheid en wiskundige geletterdheid

B = Beelden bij gecijferdheid
    • Gecijferdheidsplaatjes wereldwijd      vernieuwd
    • De beste Infographics rond Gecijferdheid
    • Publicatie Gecijferdheid in Beeld

B = Basisonderwijs, rekenen en gecijferdheid
    • Gecijferdheid voor alle leeftijden
    • Posters en kernconcepten

C = Conferenties
    • ALM18, Dublin, Ireland 2011
    • ALM17, Oslo, Norway 2010
    • ALM16, London, UK 2009
    • ALM14, Limerick, Ireland 2007
    • ALM13, Belfast, Northern Ireland 2006
    • ALM12, Melbourne, Australia 2005
    • ICME en Gecijferdheid

D = Definities gecijferdheid
    • Werkdefinitie
    • Definities gecijferdheid internationaal
    • PISA definities  -  diverse talen
    • Een framework voor gecijferdheid

E = Expertconferentie Vlaanderen-Nederland
    • Verslag conferentie 11 maart 2004

F = FAQ
    • Veelgestelde vragen over gecijferdheid

F = Framework voor gecijferdheid
    • Framework opvattingen over rekenen

G = Gecijferdheid in beeld
    • Achtergrond in beelden

G = Geschiedenis
    • Geschiedenis van gecijferdheid

H = Hoeveel is

I = Ideeλn voor in de klas
    • basisonderwijs, vmbo, mbo

J = John Allen Paulos
    • Publicaties in het Nederlands

K = Kennislink
    • Dossier: we raken nooit meer uitgeteld
    • Artikel: ontcijfering
    • Artikel: Woordenloos tellen kan niet

K = Kleuters en gecijferdheid
    • Aangeboren getal- en meetkundebegrip
L = Lerarenopleidingen
    • Gecijferdheid Hogeschool Rotterdam
    • Expertconfererntie aansluiting mbo-pabo

L = Links, Literatuur, Journals
    • Links     • Literatuur     • Journals

M = Media
    • Kees Hoogland: Misleidende folder van de
      Postbank over automatisch beleggen

    • Douwe Kok: Miljardenbezit koningshuis
    • Ewoud Sanders: Moeite met eigen
       telefoonnummer

    • Robbert Dijkgraaf: De kloof tussen
       ongecijferde alfa's en ongeletterde bθta's.

   
M = MBO, rekenen en gecijferdheid
    • Opleiding rekendocent MBO
    • Expertconfererntie aansluiting mbo-pabo
    • Studiedag Stichting Consortium Beroepsonderwijs

N = Neurologie en dyscalculie
    • Protocol ERWD
    •
Neurologie, oa artikel over Stanislas Dehaene

O = Onderwijsrapporten
    • Referentieniveaus Rekenen
    • Definities gecijferdheid in onderwijsrapporten

O = Ontwikkelingen in het buitenland
    • Singapore  The Singapore Journey
    • India  "Math labs" in de strijd tegen "math phobia"
    • Indonesiλ
    • Zuid-Afrika Het eerste land met "Mathematical
                         Literacy" als een apart vak.

P = PABO, rekenen en gecijferdheid
    • Gecijferdheid en de eerstejaars PABO
    • Aansluiting mbo - pabo

P = Publicaties over gecijferdheid
   Zie het complete overzicht van publicaties van
   Kees Hoogland, met onder andere:
     • Rekentoets is didactisch monstrum
            In: Onderwijsblad
     • Rekenen in Beeld - effect van beeld in opgaven
            In: verslag PANAMA 2012
     • Van sommen maken naar gecijferdheid
            In: Beroep: Docent
     • Rekenen is meer dan sommen maken
            In: VO-Magazine
    
P = Presentaties over Gecijferdheid
   Zie het complete overzicht van presentaties door
   Kees Hoogland met onder andere:
    • 2012 ICME 2012 Image Rich Numeracy Problems
                - paper presentation
    • 2011 ALM 18 Images of Numeracy - keynote
    • 2009 ALM 16 Beyond Word Problems
    • 2008 Nationale Rekendagen lezing+practicum
    • 2008 ROC's en leereenheden gecijferdheid
    • 2007 Lezing Pedagogische beg.dienst Stad Gent
    • 2007 Openingslezing 5e Reehorstconferentie

Q = Quantitative Literacy
    • Amerikaanse bronnen

Q = Quotient
    • Wie schrijft er iets over staartdelen?

R = Referentieniveaus Rekenen
    • Referentiekader
    • Posters referentieniveaus
    • Rekentoets2F

R = Rekenen in het voortgezet onderwijs
    • Rekenen in het VO. Waarom? Wat? Hoe?

S = Staartdeling
    • Beeld van wiskunde
    • Nostalgische terugblik op de staartdeling
           
T = Tellen
    • Getalbegrip uit Afrika
    • Voorbij het magische getal 4
    • Een volk dat niet kan tellen
    • Indigenous Counting Systems
          Zie ook K = Kennislink

T = Telwoorden
    • Taalkunde Olympiade 2005
    • Telwoorden in meer dan 5000 talen

U = Uitdrukkingen en gezegden
    • Een eerste collectie

V = Vermenigvuldigen
    • Tafelplaatjes

V = Vreemde verschijnselen
    • Rekensommen als alcoholtest
    • Soja vermindert aantal spermacellen
    • 30.000 kwartjes

V = VMBO, rekenen en gecijferdheid
    • Posters en kernconcepten
    • Rekenmethode Gecijferd! Nieuwe editie !!

W =

X, Y en Z
       
     

 Inhoudsopgave

 Table of contents

;