Stichting Consortium Beroepsonderwijs

De Stichting Consortium Beroepsonderwijs is een samenwerkingsverband van ruim 40 roc's, waarbij momenteel 150 afdelingen Techniek en ICT en 34 afdelingen Zorg en Welzijn zijn aangesloten.


Op 17 juni 2008 is op de interne scholingsdag voor ontwikkelaars het digitale lesmateriaal Gecijferdheid12 gepresenteerd, met daarbij ook de achterliggende concepten en ideeŽn over een effectieve invoering.

 
De presentatie bestond uit een inleiding en en keuzemenu

Inleiding

Inleiding   (Gebrek aan) Gecijferdheid; ons Probleem?         pdf,

Keuzemenu

Onderwijsverleden mbo-studenten                                     pdf

Raamwerk rekenen/wiskunde mbo                                    zie onderaan

Over de drempels met rekenen / referentieniveaus              zie onderaan

Karakteristieken van (v)mboíers in gecijferdheidssituaties    niet publiek (leerlingen in beeld)

Leren van rekenen en gecijferdheid: de IJsberg-metafoor      pdf

Visies op rekenen:  van smal naar breed                            pdf

Ontwerpprincipes Gecijferdheid12                                      pdf

Bekijken lesmateriaal gecijferdheid12                                www.gecijferd.nl


Relevante documenten
Het Raamplan rekenen/wiskunde mbo is te vinden op de website van het Freudenthal Instituut:
http://www.fi.uu.nl/mbo            of direct te downloaden hier     pdf, 1,5 MB

Het rapport "Over de drempels met taal en rekenen" is op 23 januari 2008 gepresenteerd door de commissie Meijerink en te vinden op de website Taal en Rekenen.
http://www.taalenrekenen.nl     of direct te downloaden hier     pdf, 3,8 MB
 


 
 

 Inhoudsopgave

 Table of contents