Als het losstaat van echte situaties,
                       is het geen gecijferdheid.

Als het niet bedoeld is om mensen meer zelfredzaam te maken,

                       is het geen gecijferdheid.

Als grote groepen mensen het niet kunnen (snappen),

                      is het geen gecijferdheid.

APS rekenproducten Gecijferdheid in Beeld
Gecijferdheid in Beeld
Kees Hoogland
Marja Meeder
Lees meer >>
ffRekenen:
volwassen benadering van basaal rekenen.
Lees meer >>  

ffLerenRekenen
Rekenen voor vmbo/havo/vwo en mbo
Web based leermiddel
Lees meer >>

Rekentoetsen 2F en 3F
Instellingsexamens etc.
Lees meer >>
Actueel en leuk
>> NRC Verslavende getallen
>>
NRC Lezen bavianen of rekenen ze? Zie laatste zin van artikel

ABC van Gecijferdheid
>> Concepten, voorbeelden, wetenswaardigheden

Rekenen in Beeld

>>
Achtergrondinformatie onderzoeksproject Rekenen in Beeld


ABC van gecijferdheid 
 
 
 Commentaar naar:
Kees Hoogland