Gecijferdheid in beeld

Kees Hoogland en Marja Meeder

Deze publicatie is in mei 2007 verschenen.

 

Uit het voorwoord:

Iedereen komt regelmatig in situaties waarin een beslissing genomen moet worden waarbij kwantitatieve gegevens belangrijk zijn. Dit boekje laat zien hoe gevarieerd die situaties zijn. Veel mensen denken bij gecijferdheid aan cijferen: optellen, aftrekken, (staart)delen en vermenigvuldigen. De kwantitatieve kant van de wereld om ons heen verlangt echter een rijker en veelvormiger repertoire. Dit boekje helpt de lezer op weg om zich een beeld te vormen van gecijferdheid. Het geeft daarmee een inhoudelijke en beeldende impuls aan de discussie die wordt gevoerd over de rol van rekenen, wiskunde en gecijferdheid in het onderwijs in Nederland.

 

Het boekje bestaat uit 31 spreads (dubbele bladzijde) die elk in woord of in beeld een verhaal vertellen over gecijferdheid.

 

Elke spread vormt een aanleiding voor een gesprek of een discussie over gecijferdheid, rekenen of wiskunde.

Een voorbeeld:

 

 

Zolang de voorrad strekt kunnen exemplaren opgevraagd worden bij Kees Hoogland

 

 Inhoudsopgave

 Table of contents

 

Inhoud van het boekje:

- Productinformatie

- Volgens Bartjens

- Beelden zeggen meer dan woorden

- Met de trein

- Wat is gecijferdheid?

- Feestdagen

- Metro -  U-Bahn - Underground

- Op de basisschool

- Mijn maten

- Begrippen en definities

- Halve eeuw gereedschap

- Cirkels en bollen

- Wist je dat ?

- Richting Mekka

- Mijn getallen

- FAQ1

- Topje van de ijsberg

- Orde van grootte

- IKEA

- Uitbesteed aan apparaten

- Universeel

- Informatie of rekensom

- Media

- Digitale maten

- Examenopgave

- Ik ben (g)een nummer

- Tijd

- Vormen en patronen

- FAQ2

- Routebeschrijving

- Posters