Publicaties over Gecijferdheid

dec 2013:
Rekentoets is een didactisch monstrum  Onderwijsblad 20, december 2013

Gecijferdheid_in_beeld.jpg

sep 2012:
Rekenen in Beeld – Effect van beeld in opgaven voor functioneel rekenen – Verslag PANAMA conferentie, januari 2012

aug 2012:
Comparing students’results on word problems with their results on image-rich numeracy problems

Proceedings ICME12, Seoul, South Korea, july 2012

jan 2012:
Rekentoetsen in vo en mbo
Het Kanaal nummer 133, PANAMA-post jg.30/4

okt 2009:
Going Beyond Wordproblems

Numeracy Briefing, dec 2009

aug 2009:
Realistisch Rekenen
Villa Onderwijs. jr. 1, nr. 1 uitgegeven door APS 

dec 2008:
Nostalgische terugblik op de staartdeling
Nieuw Archief voor Wiskunde december 2010  uitgegeven door
Koninklijk Wiskundig Genootschap

juli 2008:
Groen Gecijferd

Vakblad Groen Onderwijs. jr. 50, nr. 12 uitgegeven door SILO 

mei 2008
Van sommen maken naar gecijferdheid
Beroep: Docent, nr. 5

mrt 2008:
Een andere kijk op de kwantitatieve wereld – gecijferdheid voor zwakke rekenaars
APS Nieuws 61 uitgegeven door APS

juli 2007:
Rekenen is meer dan sommen maken – begripsverwarring verduistert rekendiscussie
VO Magazine jr. 1, nr. 7  (hele nummer) uitgegeven door VO-raad

juni 2007:
Weg met de angst voor rekenen

APS Nieuws 58 uitgegeven door APS

mei 2007:
Gecijferdheid in Beeld, Kees Hoogland & Marja Meeder

APS-Publicatie (bestellen)

mei 2006:
Pleidooi voor gecijferdheid
12 – 18 Van Twaalf tot Achttien

mei  2005:
Hoe gecijferd is een basisberoepsgerichte leerling in het vmbo?
Nieuwe Wiskrant 24(3)

jan.  2005:
Gecijferd
Euclides 80(4)

sept.2003:
Wiskundige geletterdheid en gecijferdheid
Nieuwe Wiskrant 23(1)

juni  2003:
Hoezo 238 liter verf voor 20m2? (artikel)

APS Nieuws 42 (geheel) uitgegeven door APS

Voor internationale publicaties: zie ALM