Building a Common European Numeracy Framework

Virtuael seminar in the ALM 2020-2021 Virtual Seminar series.International Multiplier Event int he Erasmus+ projct CENF The presentation in pdf The live stream of the presentation can be found at the ALM YouTube channelVirtual Seminar presentations can be found at our YouTube Channel !!  

Numeracy in the 21st century

Webinar at the Freudenthal Institute Utrecht University Summer School, 26th August, 2020 The presentation in pdf format The live stream of the presentation can be found here at the Freudental institute video channel

Rekenen op de bassischool: leren nadenken of leren nadoen?

Eerder verschenen in Volgens Bartjens 39-5, hét vaktijdschrift voor rekenen op de basisschool. Wiskundig leren denken op de basisschool In eerdere columns voor Volgens Bartjens (38-4 , 38-5, 39-1, 39-2, 39-3 , blog1, blog2) heb ik onderzoeksartikelen over rekenen op de basisschool besproken die zeer recent waren, bijvoorbeeld uit de laatste twee jaar. Voor dit onderwerp ga … Lees verder

Wiskundig denken voor 3-jarigen? Is dat niet wat overdreven?

Eerder verschenen in Volgens Bartjens 39-4, hét vaktijdschrift voor rekenen op de basisschool. Wiskundig denken Wiskunde voor 3-jarigen? Is dat niet wat overdreven? Er is maar een land ter wereld dat twee verschillende woorden heeft voor rekenen en wiskunde … [denkpauze] En dat heeft vérstrekkende gevolgen voor ons collectieve beeld van wat kinderen en jonge kinderen nu … Lees verder

Schrikkeljaar2020

365,24219265 Je ziet een getal en onverbiddelijk dringt zich een associatie op. Ik denk dat heel veel wiskundigen en astromomen bij het zien van bovenstaand getal direct allemaal dezelfde gedachte hebben: schrikkeljaar. Het is één van de essenties van gecijferdheid: welke rol spelen getallen in onze samenleving,  in ons leven? Welke betekenis hebben getallen en … Lees verder

Zeker weten ?! Onderzoekspraktijk-rekenen-wiskunde – Statistiek in po (2)

Eerder verschenen in Volgens Bartjens 39-3. Wetenschappelijke resultaten worden in sommige kringen gezien als de ultieme bron van kennis, omdat er transparant, systematisch, en repliceerbaar data wordt geproduceerd op basis waarvan valide conclusies worden getrokken. In sociaalwetenschappelijk onderzoek, waartoe onderwijsonderzoek behoort, is daar nogal wat op af te dingen. In elke onderwijssituatie is het aantal … Lees verder

Zeker weten ?! Onderzoekspraktijk-rekenen-wiskunde – Statistiek in po (1)

Eerder verschenen in Volgens Bartjens 39-2. Reken-wiskundeonderwijs is een middel om kinderen adequaat en hedendaags toe te rusten voor een leven in onze sterk gekwantificeerde en hypertechnologische maatschappij.  Dan is een herijking van wat daarvoor nu precies de meest waardevolle basisvaardigheden zijn,  een voor de hand liggende actie. Het is dan geen hele grote sprong … Lees verder