In de verdediging

In de verdediging Bespreking van proefschrift Kees Hoogland in Nieuw Archief voor de Wiskunde, het lijfblad van het Koninklijk Wiskundig Genootschap