Wiskundeonderwijs 2008-voortgezet onderwijs

Is bijgaand artikel een terugblik op het wiskundeonderwijs van 10 jaar geleden?
Nee, het is geschreven in 1991 met een vooruitblik naar 2008!

De discussiepuntenuit 1991 blijken nu nog steeds de discussies over reken- en wiskundeonderwijs te beheersen. Die discussie is overigens wel een forse rem op het moderniseren van het wiskundecurriculum. Dat brengt risico’s met zich mee: zonder modernisering van de vakken rekenen-wiskunde kan de rol die reken- en wiskundeonderwijs zou moeten hebben als een relevant vak voor de huidige en toekomstige maatschappij zo maar overgnoemen worden oor andere of nieuw gedefinieerde vakken, zoals bijvoorbeeld “computational thinking”.

Plaats een reactie