Onderzoekspraktijk rekenen mbo

Download of lees hier: Onderzoekspraktijk rekenen mbo_Publieksversie

Voor geïnteresseerden in praktijkgericht Onderwijsonderzoek mbo

Kader: drie niveaus van onderzoek

III Systematisch praktijkonderzoek, methodologisch verantwoord, opschaalbaar
De opbrengsten zijn blogs, vlogs, artikelen in vakbladen, presentaties op conferenties. Kan leiden tot implementatieplannen of instituutsbeleid. Publicatie in vakbladen en websites, indicaties voor opschaling en breder gebruik, eventueel artikelen in wetenschappelijke tijdschriften.

II Systematisch praktijkonderzoek, methodologisch onderbouwd, navolgbaar
De opbrengsten zijn blogs, vlogs, artikelen in vakbladen, presentaties op conferenties. Publicatie op website(s), indicaties voor gebruik door anderen, bruikbaar in producten zoals methoden en toetsen.

I Kleinschalig praktijkonderzoek, vingeroefeningen, informeel onderzoek, beschrijving good practice
De opbrengsten zijn informatief, inspirerend, leveren ideeën op voor praktijkdocenten. Publicatie op website(s), expliciete statusvermelding