Uitdrukkingen en gezegden

Zie ook xml bestand  ©Marjon Tempelaars

getal    

gecijferd geletterd
-0       in de rode cijfers komen in de min
0       geen niet enig
0       naught and crosses boter-kaas-en-eieren
0       nul op het rekest krijgen een weigerend antwoord
0       zeroing in het vizier scherpstellen, de aandacht ergens op richten
insluiten, samendrommen
1/4      een kwartje wijn een derde van de inhoud van een standaardfles
 1/2 beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald opnieuw proberen is beter dan maar doorploeteren op een heilloos pad
1       aan één stuk door praten onophoudelijk
1       beter één vogel in de hand dan tien in de lucht het zekere is altijd boven het onzekere te verkiezen
1       één en één is drie samen kom je een heel stuk verder dan alleen
1       één is geen
1       één man en een paardekop een klein publiek
1       één vastendag maakt drie gulzige maaltijden soms reageren mensen niet goed op restrictie
1       één zijn nauw verbonden
1       één/dezelfde lijn trekken op dezelfde wijze te werk gaan
1       enig waarvan geen tweede is: ongeëvenaard
1       enig onbepaald: een of ander
1       enige vrienden een klein aantal, een paar
1       like one o’clock als een dolle gek
1       not for one second helemaal niet
1       number one plasje
1       number one eerste officier
1       one and all jan en alleman
1       one with another door elkaar genomen, samengenomen
1       op één been kun je niet staan aanmoediging om een tweede glas te drinken
1       op één lijn zitten/komen gelijk denken of handelen
1       primo ten eerste
1       te eniger tijd ooit
1       zonder enig verstand van zaken onbepaald en met nadruk: wat dan ook
1 1/2 anderhalve man en een paardekop een klein publiek
2       a lower second met (veel) genoegen
2       an upper second met (zeer) veel genoegen
2       dat is zo zeker als tweemaal twee vier is heel zeker
2       een dubbele, jonge of oude twee een boot met twee roeiers
2       every second day om de andere dag
2       he got a second hij is met veel genoegen afgestudeerd
2       het is van tweeën één het een of het ander
2       het mes snijdt aan twee kanten levert verschillende voordelen op (de ploeg is aan beide kanten geslepen)
2       hulp en hulp is twee de toegezegde/verleende hulp had weinig te betekenen
2       in two twos in een mum van tijd
2       it takes two to quarrel waar twee kijven, hebben twee schuld
2       leuk en leuk is twee wat de één leuk vindt, hoeft de ander niet leuk te vinden
2       met twee woorden spreken yes sir
2       number two een grote boodschap
2       secundo ten tweede
2       twee vliegen in één klap/slag twee voordelen tezelfder tijd
2       twee weten meer dan één samen kom je een stuk verder dan alleen
2       two can play that game zo men doet, zo men ontmoet
2       two heads are better than one twee eten meer dan één
2       two is company, three is a crowd twee is genoeg, drie is te veel
2       two wrongs don’t make a right dat iemand anders zo doet is geen excuus om het ook te doen
2       zeggen en doen is/zijn twee woorden zijn nog geen daden
3       derden buitenstaanders
3       driemaal is scheepsrecht alle goede zaken geschieden driemaal
3       geheim van één weet God alleen, geheim van twee wordt licht gemeen, geheim van drie weet iedereen spreekt voor zich
3       tertio ten derde
3       terts derde toon van de grondtoon af, deze zelf inbegrepen
3       terts, tertia groot de afstand van twee hele tonen, klein die van een hele en een halve
3       terzine drieregelig stuk van een gedicht met een rijmschema aba, bcb, cdc
3       third Ager 60-plusser
3       trio drietal, trits
3       trio driestemmig muziekstuk
3       trio sex met z’n drieën
3       triool muziekfiguur van drie noten met een tijdswaarde van twee of vier
4       4GL vierdegeneratietaal
4       be on all fours op handen en voeten. Figuurlijk: volledig kloppen.
4       fourthrate vierderangs, slecht
4       foutrth-class mail pakketpost
4       geef goedkoop en gij zult zoveel verkopen als vier bij een hoge omzet mag je winst per stuk laag zijn
4       hij had allerlei vieren en vijven bedenkingen en uitvluchten
4       kwartet (muziekstuk voor) vier instrumenten
4       kwartet viertal bijeenhorende kaarten in et kwartetspel
4       kwatrijn (stuk van een) gedicht met vier versregels
4       not on all fours Figuurlijk: dat loopt mank
4       onder vier ogen zonder derden
4       quarto ten vierde
5       één van de vijf is op de loop hij/zij is niet goed snik
5       give me five geef me de vijf
5       hij had allerlei vijven en zessen bedenkingen en uitvluchten
5       Quinquagesima de vijfstigste dag voor Pasen, vastenavondzondag
5       quinto ten vijfde
5       take five 5 minuten pauze
5       the Fifth (Amendment) getuigenissen tegen zichzelf mogen niet afgedwongen worden
5       ze niet alle vijf op een rij hebben niet goed snik zijn
6       I am all at sixes and sevens helemaal de kluts kwijt
6       it’s six and two threes lood om oud ijzer
6       sextet (muziekstuk voor) zes zangers/instrumenten
6       sextet de zesde toon, inclusief de grondtoon
6       sextet de twee terzinen van een sonnet
6 1/4     een blikken feest na zeseneenkwart jaar
7       de stad van de zeven heuvelen Rome
7       de zevende hemel zijn in de wolken zijn
7       I am all at sixes and sevens helemaal de kluts kwijt
7       met zevenmijlslaarzen zeer snel
7       niet in zeven sloten tegelijk lopen heel voorzichtig zijn
7       op half zeven scheef, onverzorgd
7       rain before seven, fine before eleven regen voor acht uren zal de hele dag niet duren
7       septeen een zevental, van gebeden bijvoorbeeld
7       septet muziekstuk voor zeven instrumenten
7       septime zevende toon, inclusief de grondtoon
7       septimeakkoord akkoord van de eerste, derde, vijfde en zevende toon van de toonschaal
7       septimo ten zevende
7       Septuagesima vroeger de zeventigste dag voor Pasen, nu de derde zondag voor de vasten
7       Septuagint Griekse vertaling van het Oude Testament uit het Hebreeuws door 72 joodse vertalers
7       zich zo lekker voelen als een hond met zeven pikken erg in je sas zijn
8       eightsome Schotse dans voor acht personen
8       octaaf achtste toon, inclusief de grondtoon
8       octaaf de twee kwatrijnen van een sonnet
9       (up) to the nines tot in de puntjes
9       een kat met negen staarten strokenzweep
9       number nine purgeermiddel
10       een dubbeltje tien keer omdraaien voor je het uitgeeft niet snel
10       have a ten een pauze van tien minuten nemen
11       op zijn elfendertigst langzaam, zoals weven met de fijnste kam (elf en dertig)
11       rain before seven, fine before eleven regen voor acht uren zal de hele dag niet duren
12       daarvan zijn/gaan er dertien in een dozijn een heel gewoon iets/iemand
12       it’s six of one and half a dozen of the other het is lood om oud ijzer
12       talking nineteen/twenty/forty to the dozen honderd uit praten
12       the (glorious) twelfth 12 augustus, opening van de jacht op korhoenders
12       this day twelvemonth vandaag over een jaar/een jaar geleden
12       twaalf ambachten, dertien ongelukken van alles gedaan, het wil maar niet lukken
12  1/2  een koperen feest na twaalfeneenhalf jaar
13       duivelsdozijn waar twaalf heksen samenkomen is de duivel als dertiende lid aanwezig
15       the Fifteen de eerste jakobitische opstand van 1715
19       the nineteenth hole de bar
20       twenty-twenty normaal (van gezichtsscherpte)
25       een zilveren feest vijfentwintig jaar
30       thirtysomething geslaagde deertiger
30       writing thirty on a project een project afsluiten
30       XXX, slotformule van een telegram einde
40       roaring forties het stormachtige gebied tussen 40º  en 60º zuiderbreedte
50       een gouden feest na vijftig jaar
50       fifty-fifty basis/chance/split half om half/vijftig procent kans/in tweeën
60       ben je nou helemaal zestig? ben je niet wijs?
60       een diamanten feest na zestig jaar
60       it went like sixty het liep als een trein, allemachtig vlot
65       een briljanten feest na vijfenzestig jaar
70       een platina feest na zeventig jaar
70       he is a seventy een lid van de Mormoonse raad van zeventig
70       seventyleven veel, elfendertig
100       have a hundred (and one) things to do nog honderd (en één) dingen te doen hebben
100       honderd onderwijzers, negenennegentig gek veel gekken
100       honderd uit praten onophoudelijk
100       hundreds and thousands gekleurde suikerpareltjes of hagelslag, vooral als gebakgarnering
100       hundredweight centenaar UK 50.8 kg, US 45.36 kg
100       in het honderd sturen/lopen in de war
1000       duizenmaal dank reuze bedankt
1000       have a thousand (and one) things to do nog duizend (en één) dingen te doen hebben
1000       he’s one in a thousand zo zijn er niet veel
1000       hundreds and thousands gekleurde suikerpareltjes of hagelslag, vooral als gebakgarnering
1000       nog duizend en één dingen te doen talloos, te veel om te tellen
64000       the sixty-four thousand dollar question de hamvraag
1000000       feel like a million (dollars) zich kiplekker voelen
1000000       look like a million (dollars) eruitzien als Holland welvaren
1000000       thanks a million duizendmaal dank
1000000000       the billionth time de zoveelste keer