Raamwerk rekenen/wiskunde mbo

Referentieniveau 2F en 3F uit rapport Meijerink

Rekenmethode Gecijferd!

Op 1 december 2007 is het Raamwerk rekenen/wiskunde mbo verschenen.
Dit raamwerk is te vinden op de website van het Freudenthal Instituut:  Raamwerk
In dit raamwerk wordt vastgesteld wat de benodigde vaardigheidsniveaus zijn op het gebied van rekenen/wiskunde  voor het mbo.

Op 23 januari 2008 is “Over de drempels met taal en rekenen” verschenen. Dat is het eindrapport van de expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen.

Op 6 en 27april 2010 zijn de referentieniveaus Taal en Rekenen door de Tweede Kamer resp.Eerste kamer vastgesteld en in de wet verankerd.

Passend bij de referentieniveaus 2F en 3F uit het rapport Meijerink en passend bij het Raamwerk van de mbo-raad en in samenwerking met enkele ROC’s is het leermiddel Gecijferd!ontwikkeld Deze rekenmethode beoogt een bijdrage te leveren aan het verhogen van het niveau van rekenen op het mbo.

De methode is geheel in de geest van het rapport Meijerink en is een van de weinige methodes die goed voorbereidt op het landelijke rekenexamen (MBO)en op de landelijke rekentoets (VO)

Meer informatie over de leereenheden is te vinden op de website  www.gecijferd.nl

Daar is een demo beschikbaar en de mogelijkheid tot het aanvragen van een proefaccount.

Zie ook:

Artikel in ROCcontact 37 jrg.7 (mei 2007) over eerste try-out met studenten van  ROC Eindhoven

De ROC’s zijn verenigd in een samenwerkingsverband: Educonet

Zie ook verder op www.apsrekenen.nl