Opleiding Rekendocent MBO

In de opleiding Rekendocent MBO zit een module over de meest recente wetenschappelijke inzichten in gecijferdheid en functioneel rekenen.
Het gaat dan om rekenen zoals het in het Referentiekader Taal en Rekenen is beschreven en in internationale literatuur gangbaar is.Dit onderdeel wordt verzorgd door Kees Hoogland.

 

ICME – 2012 en 2016 trends

 • Professional development of teachers
  • Pedagogical content knowledge
  • Specialized content knowledge
  • specialized for teaching
 • National improvement  & (inter)national assessment 
  • High stakes testing
 • Usable mathematics

  • Mathematical literacy, problem solving, modelling
Drie blokken
 • Embodied mathematics 
  • Hersenwerk
  • Lichaamswerk
 • Mathematics & Reality 
  • Modeling
  • Problem solving 
 • Language, Images, Numeracy 
  • Taal + Beeld
  • Getallentheorie
Inleiding PowerPoint in pdf
Aangeboren of aangeleerd PowerPoint in pdf
Getallentheorie  PowerPoint in pdf
Modeling and Problem Solving PowerPoint in pdf
Onderzoek Rekenen in Beeld PowerPoint in pdf
Sophistication of Numeracy Concepts PowerPoint in pdf
Suspension of Sense Making PowerPoint in pdf
Toets voor framework gecijferdheid PowerPoint in pdf
Gecijferdheid overal om je heen PowerPoint in pdf, 3,7 Mb
PowerPoint in pps, 5,3 Mb