John Allen Paulos

John Allen Paulos heeft in 1988 met zijn boek Innumeracy het gecijferdheidsdenken op de kaart gezet.

Zijn website is http://www.math.temple.edu/~paulos. Dit boek is een bestseller geworden in vele landen. In Nederland is het in 1989 verschenen als: Ongecijferdheid. Met daarin overigens een prachtig nawoord door Rudy Kousbroek met de titel: Kunstmatige domheid.

Andere boeken van John Allen Paulos die in het Nederlands vertaald zijn:

  • J.A.Paulos: De gecijferde mens (1992)
  • J.A.Paulos: Een wiskundige leest de krant (1995)
  • J.A.Paulos: Er was eens een getal (1999)
  • J.A.Paulos: Een wiskundige op de beurs (2004)

Alle zijn uitgegeven bij Bert Bakker.

Je moet een widget, rij of vooraf gebouwde lay-out toevoegen voordat je hier iets ziet. 🙂