Aanpakken van laaggecijferdheid in een digitale wereld

Binnenkort (medio juni 2019) wordt in de Tweede Kamer besproken hoe laaggeletterdheid aangepakt gaat worden in Nederland in de komende jaren. Daarin gaat veel aandacht uit naar het aanpakken van de taalproblematiek binnen laaggeletterdheid. Dat is een belangrijke en relevante beleidskeuze. De schatting is dat 1,3 miljoen Nederlandse burgers (meer dan 10% van de beroepsbevolking)  … Lees verder

Wiskundeonderwijs 2008-voortgezet onderwijs

Is bijgaand artikel een terugblik op het wiskundeonderwijs van 10 jaar geleden? Nee, het is geschreven in 1991 met een vooruitblik naar 2008! De discussiepuntenuit 1991 blijken nu nog steeds de discussies over reken- en wiskundeonderwijs te beheersen. Die discussie is overigens wel een forse rem op het moderniseren van het wiskundecurriculum. Dat brengt risico’s … Lees verder

Zeker weten ?! Onderzoekspraktijk-rekenen-wiskunde po – Evidence Based?? Evidence-inspired!!

Eerder verschenen in Volgens Bartjens 38-5. Evidence-based, evidence-informed zijn kreten die op dit moment bijna niet meer weg te denken zijn uit het onderwijs. Sommige beleidsmakers, consultants of schooldirecteuren zweren erbij. Het idee is natuurlijk overgewaaid uit de bèta-hoek. Bij wiskunde kun je echt iets bewijzen, omdat het alleen gaat om een redenering op basis … Lees verder

Gecijferdheid mbo – werken met Open Badges

Deze ‘white-paper’ kunt u ook downloaden. Analyse van het probleem Rond rekenen/gecijferdheid in het mbo speelt een aantal hardnekkige problemen. 1. Er is onvoldoende consensus over de vorm en inhoud van rekenen / gecijferdheid geredeneerd vanuit wat nuttig en nodig is voor mbo studenten in deze eeuw. 2. Er is door het recente beleidsverleden van … Lees verder

Zeker weten ?! Onderzoekspraktijk-rekenen-wiskunde po – jonge kind

Eerder verschenen in Volgens Bartjens 38-4. Wereldwijd wordt er veel onderzoek gedaan naar rekenen en gecijferdheid in het basisonderwijs. Een voorzichtige schatting met Google Scholar laat zien dat er per jaar zo’n 5000 nieuwe wetenschappelijke publicaties verschijnen over rekenenwiskunde in de basisschool. Dat is zo ongeveer 100 per week. Rekenlessen en rekenactiviteiten van leerlingen blijken … Lees verder

Strijden tegen laaggecijferdheid is urgent

Belastingformulieren invullen, afrekenen bij de kassa, huren, kopen, sparen, budgetteren, medicijngebruik, klussen in en buiten huis, begrijpen van aanbiedingen en offertes, begrijpen van kansen en statistieken, krantenkoppen snappen, BTW-perikelen. Het is te veel om op te noemen wat een moderne burger per dag zoal tegenkomt aan zogenaamde gecijferdheidssituaties. Veelal gaan wij bijna onbewust om met … Lees verder

Rekenen integreren in beroepsvakken in mbo: een kansrijk model.

De kern van het model is een set van circa 125 referentieopgaven die als voorbeeld dienen voor een afdekking van het referentieniveau 2F dan wel 3F.De referentieopgaven kunnen gekoppeld worden aan: De leerdoelen uit het referentiekader Taal en Rekenen (dekkend!) De leerstof uit een methode naar keuze of een leeromgeving met eigen materiaal. De leerdoelen … Lees verder

TEMBI5 Puebla – Mexico

Conference A wonderful conference with math teachers, math teacher educators en students from Mexico, Columbia, Venezuela, and Cuba.  Four days of workshops, lectures and hands-on activities (for instance MathCityMap). I was honoured to be among the invited “Talleristas”(=workshops) on the connection between mathematics and reality, a spin-off of my doctoral research on image-rich mathematical problems. … Lees verder

TEMBI5 Puebla – Mexico

Conference A wonderful conference with math teachers, math teacher educators en students from Mexico, Columbia, Venezuela, and Cuba.  Four days of workshops, lectures and hands-on activities (for instance MathCityMap). I was honoured to be among the invited “Talleristas”(=workshops) on the connection between mathematics and reality, a spin-off of my doctoral research on image-rich mathematical problems. … Lees verder