Stichting Consortium Beroepsonderwijs

De Stichting Consortium Beroepsonderwijs is een samenwerkingsverband van ruim 40 roc’s, waarbij momenteel 150 afdelingen Techniek en ICT en 34 afdelingen Zorg en Welzijn zijn aangesloten.

Op 17 juni 2008 is op de interne scholingsdag voor ontwikkelaars het digitale lesmateriaalGecijferdheid12 gepresenteerd, met daarbij ook de achterliggende concepten en ideeën over een effectieve invoering.

De presentatie bestond uit een inleiding en en keuzemenu

Inleiding
Inleiding   (Gebrek aan) Gecijferdheid; ons Probleem? pdf,

Keuzemenu

Relevante documenten
Het Raamplan rekenen/wiskunde mbo is te vinden op de website van het Freudenthal Instituut:
http://www.fi.uu.nl/mbo of direct te downloaden hier  pdf, 1,5 MB

Het rapport “Over de drempels met taal en rekenen” is op 23 januari 2008 gepresenteerd door de commissie Meijerink en te vinden op de website Taal en Rekenen.
http://www.taalenrekenen.nl of direct te downloaden hier pdf, 3,8 MB