Vermenigvuldigstructuren

Een veelgebruikte didactisch model is vermenigvuldigen op te vatten als herhaald optellen. Dit is een sterk algebraïsche benadering, die hoog in de IJsberg inzet. (voor de IJsbergmetafoor zie: IJsberg)

Een meer meetkundige benadering is vermenigvuldigingen op te vatten als behorend bij een vermenigvuldigingsstructuur. Hieronder een paar voorbeelden:

 

Bekijk een serie tafelplaatjes hier on-line

Of download een PowerPoint met dit soort “tafelplaatjes” is hier te downloaden.