Rekenen in Beeld

Rekenen in Beeld is een onderzoeksproject van APS en Erasmus Universiteit.

Gecijferdheid gaat er om hoe mensen omgaan met de kwantitatieve kant van de wereld om ons heen.
Eén van de hoofddoelen van rekenonderwijs is leerlingen te leren hoe ze rekenen kunnen gebruiken in de wereld om hen heen. We noemen dat ook wel functioneel rekenen of functioneel gebruik van rekenen. Op deze website wordt dat meestal gecijferdheid genoemd.
Internationaal wordt het meestal Numeracy genoemd of Mathematical Literacy.
De hypothese van dit onderzoek is dat leerlingen door het terugdringen van de taligheid beter in staat zijn hun rekenkennis en –vaardigheden te tonen.
In dit onderzoek wordt systematisch onderzocht (randomized controlled trial) of dit effect optreedt door talige contexten te vervangen door beeldende contexten.
De consequentie daarvan is dat als je wilt toetsen of leerlingen kwantitatieve problemen uit het dagelijkse leven kunnen oplossen, dat je dat beter en zuiverder kunt doen met beeldende contexten dan met talige contexten.

Van tekst naar echt beeld.
From descriptive to depictive.


De uitkomsten van dit onderzoek kan gevolgen hebben voor toekomstig rekenmateriaal en rekentoetsen.

Onderwijsbewijs
In het kader van het programma Onderwijsbewijs heeft Kees Hoogland (APS) in samenwerking met SEOR van de Erasmusuniversiteit onderzoek naar het effect van het op verschillende manieren aanbieden van contexten in rekenopgaven. Het onderzoek is gehonoreerd door het programma Onderwijsbewijs2 van het Ministerie van OCW als een onderzoek met een evidence-based opzet,

Rapportage
De volgende rapportages zijn beschikbaar
* Tussenrapportage 2011
* Hoofdrapportage 2012
* Paper on ICME12, Seoul, South Korea 2012
* Eindrapportage Onderwijsbewijs (2013)

Overige publicaties en presentaties
De volgende publicaties zijn over dit onderzoek verschenen
* Keynote lecture on ALM 2011, Dublin, Ireland (2011)
* Paper on ICME12, Seoul, South Korea (2012)
* Artikel in bundel Panama-conferentie (2012)
* Artikel Van 12 tot 18 (2014)
* Samenvatting op website NRO (2015)

Afname

Het onderzoek is uitgevoerd in alle lagen van het onderwijs: basisonderwijs (groep 7,8), voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en mbo.
Leerlingen krijgen in een reeks opgaven random een mengeling van talige en beeldende contexten. Het gaat om een webbased digitale rekentoets van 24 opgaven. De toets als geheel is op niveau 2F. Leerlingen krijgen een persoonlijke toetsuitslag per e-mail in termen van het behalen van een percentage in relatie tot referentieniveau rekenen 2F. Docenten kunnen de resultaten (tot op opgavenniveau) van al hun leerlingen inzien via de docentmodule Coach. :

Afnameperiode
De grote landelijke afname heeft plaatsgevonden in oktober en november 2011  


Interesse?
Meer informatie kunt u krijgen bij Kees Hoogland

 Inhoudsopgave

 Table of contents