Taalkunde Olympiade 2005

Een leuke gecijferdheidsopdracht vanuit onverwachte hoek.

Voor meer informatie en de originele bron, zie www.olympiade.leidenuniv.nl

Daar kunt u ook de oplossing vinden.
Proefopgave Nederlands

Telwoorden

Wat is de relatie tussen vorm (uitspraak) en betekenis (waarde) van gehele getallen in het Nederlands? Voor de laagste gevallen van de reeks (1, 2, 3, …) is die geheel willekeurig: de uitspraak van 1 is ‘één’, die van 2 is ‘twee’, die van 3 is ‘drie’, enzovoort. Kort genoteerd: u(1) = ‘één’; u(2) = ‘twee’; u(3) = ‘drie’. Bij hogere getallen is er wel sprake van systematiek in de relatie tussen uitspraak en getalswaarde. Bijvoorbeeld: de uitspraak van 22 is “tweeëntwintig”, die van 23 is “drieëntwintig”, enz.; kort genoteerd: u(22) = u(2)+‘en’+u(20), u(23) = u(3)+‘en’+u(20), enz.

Vraag 1

Formuleer de regels voor de relatie tussen de uitspraak en de getalswaarde in het Nederlands van de gehele getallen tussen 10 en 1000, en wel zo beknopt mogelijk (d.w.z. met zo weinig mogelijk regels).

In onderzoek op scholen in Californië is gebleken dat kinderen van Aziatische afkomst gemiddeld sneller en gemakkelijker leerden rekenen dan kinderen met Engels als moedertaal/thuistaal. De onderzoekers vonden geen verschillen in sociaal-culturele achtergrond of gemiddelde intelligentie, en concludeerden dat de enige factor die verwantwoordelijk gesteld kon worden voor het verschil in rekenprestaties een taalverschil was: in de moedertaal van de Aziatische kinderen hebben getallen groter dan 10 een vorm van het type ‘tien-één’ (voor de waarde 11), ‘tien-twee’ (voor de waarde 12), ‘twee-tien’ (voor de waarde 20), enzovoorts.

Vraag 2

Wat voorspelt deze hypothese voor de rekenprestaties van kinderen met Nederlands als moedertaal? Kies het juiste antwoord en beredeneer je keuze.

  1. Ze doen het beter dan de Engelstalige kinderen.
  2. Ze doen het even goed/slecht als de Engelstalige kinderen.
  3. Ze doen het slechter dan de Engelstalige kinderen.