Posters en kernconcepten

De meest gangbare manier van inrichten van het rekenonderwijs is te werken in aparte rekenuren op de dag met behulp van een methode.

Een toenemend aantal basisscholen kiezen echter ook voor onderwijsconcepten waarbij een gedeelte van de tijd wordt gewerkt aan thematische onderwerpen of aan prestaties. Of er wordt gewerkt in ateliers of in voorbereide leeromgevingen.

Voortdurend rijst daarbij de vraag of er geen koppeling zou moeten zijn tussen rekenen en het meer thematisch leren.

Bij gecijferdheid gaat het er om te zien hoe het rekenen functioneert in allerlei andere activiteiten in school en in het dagelijks leven. Juist in het thematisch leren wordt dat ook gedaan en nagestreefd.

APS heeft de afgelopen jaren samen met scholen ervaringen opgedaan bij een effectieve inrichting van het reken- en wiskundeonderwijs in scholen die vergelijkbare concepten hanteren.

In onderstaand model is die ervaring samengevat;

Om voor leerlingen de verbinding zichtbaar te maken kan gewerkt worden met kernconcepten.
Per periode van tree jaar kunnen de hoofdzaken van het rekenen benoemd worden en zichtbaar gemaakt op posters in de klas/school.

Elke activiteit die te maken heeft met rekenen, in de rekenles, in the thematisch werken, maar ook activiteiten die thuis gedaan zijn, kunnen hieraan gekoppeld worden. De posters kunnen verkleind worden tot tabbladen in het portfolio of verkleind tot ansichtkaarten om in een voorgesprek over rekenen een rol te spelen. Zo’n set ansichtkaarten kan ook gebruikt worden bij het ontwikkelen van opdrachten voor thematische lessen of ateliers. Maar bijvoorbeeld ook bij reflectie op techniekopdrachten: Heb je hierbij nu ook rekenen geleerd? Wat dan precies? Kun je dat aanwijzen?

Op de Schatkamer in Zwolle worden op dit moment de volgende posters gebruikt.

stap 1,2,3,4: rekenen met getallen,
stap 1,2,3,4: herkennen van getallen,
stap 1,2,3,4: meten en meetkunde,
stap 1,2,3,4: tijd en geld
stap 3,4: verhoudingen

stap 1 is ongeveer groep 1 en 2.
stap 2 is ongeveer groep 3 en 4
stap 3 is ongeveer groep 5 en 6
stap 4 is ongeveer groep 7 en 8

Bekijk hier een fotogalerij met alle posters.
Hieronder een voorbeeld.