ICME en gecijferdheid

Het International Congress on Mathematical Education  (ICME) wordt eens in de vier jaar gehouden en geeft de wetenschappelijke stand van zaken van onderzoek rond wiskundeonderwijs.

ICME 10 was in Kopenhagen, Denemarken, juli 2004

Algemene informatie over ICME 10 is te vinden op de website van deze conferentie.

De volgende Topic Study Groups zijn het meest relevant voor de wetenschappelijke stand van zaken rond Gecijferdheid.

TSG 6  :   Adult and lifelong mathematics education

TSG 7  :   Mathematics education in and for work


ICME 11 was in Monterey, Mexico, juli 2008

Algemene informatie over ICME 11 is te vinden op de website van deze conferentie.

De volgende Topic Study Groups zijn het meest relevant voor de wetenschappelijke stand van zaken rond Gecijferdheid.

TSG8  :   Adult Mathematics Education

TSG9  :   Mathematics education in and for work