Annemie Desoete is gespecialiseerd in rekenstoornissen.

 

Hieronder vindt u enige websites die daarover meer informatie geven, onder andere ook over dyscalculie:


www.balansdigitaal.nl
www.letop.be
www.sig-net.be
www.sprankel.be

 

 Inhoudsopgave

 Table of contents