Links

Nederlandse bronnen

Informatie over het ALL onderzoek (door Max Goote Kenniscentrum)
http://www.maxgoote.nl/

Informatie over PISA  op de website van het Cito
www.pisa.nl

Informatie over TIMSS op de website van UTwente
http://timss.gw.utwente.nl/

Informatie over PPON op de website van het Cito
http://www.citogroep.nl/po/ppon/alg/eind_fr.htm

Lerarenopleiding wiskunde Hogeschool Rotterdam
www.wiskundeleraar.nl

kerndoelen PO NVORWO
www.nvorwo.nl/kerndoelen.htm

kerndoelen VO SLO
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00003/

wiskunde algemeen
http://wiskunde.startpagina.nl

 

Internationale bronnen

Adults Learning mathematics, een research forum
http://www.alm-online.net/

Special Interest Group – Quantitative Literacy (The Mathematical Association of America)
http://www.maa.org/sigmaa/ql/

Een fantastisch mooi vormgegeven en informatieve site geheel gewijd aan Statistical Literacy:
www.StatLit.org

Bennett & Briggs Using mathematics. a quantitative reasoning approach
www.aw-bc.com/bennett-briggs

Mathematics and Social Justice
http://www.radicalmath.org/
Ook veel vakoverstijgende opdrachten.

Een verzameling bronnen en artikelen rond ongecijferdheid
http://www.innumeracy.com/index.htm

emma-logo.gif

www.statvoks.no/emma/index_links.htm

Canada PISA:
www.pisa.gc.ca/pisa2003_e.shtml

Luxemburg PISA:
www.script.lu/documentation/pdf/publi/pisa/pisa-math-newsletter-0103.pdf

Quantitative Literacy in de VS
www.stolaf.edu/other/ql/case.html
SIGMAA Special Interest Group of The Mathematics Association of America

Northeast consortium on Quantitative Literacy
http://math.vassar.edu/NECQL/
Laboratoire Ergonomie et Psycholy o.a Rabardel en Vergnaud

Onderstaande link is naar People and Technology
ergoserv.psy.univ-paris8.fr