Geschiedenis van gecijferdheid

Geschiedenis van gecijferdheid en geletterdheid als brede massacompetentie

Een belangrijke bron hiervoor zijn de publicaties van Patricia Cline Cohen. Bij veel mensen bestaat het beeld dat al ver voor onze jaartelling vrijwel iedereen kon rekenen. Deze kennis en vaardigheden waren echter slechts aanwezig bij een zeer selecte groep, voornamelijk wetenschappers en grote handelaren.

De grote massificatie van geletterdheid en gecijferdheid heeft zich grofweg voorgedaan in 1750 respectievelijk 1850. Rond 1850 was ook de tijd dat de volkstellingen in opkomst kwamen en cijfermatige gegevens een basis gingen vormen voor politiek en beleid. Ook de industrialisatie heeft een grote bijdrage geleverd aan de kwantificering van onze maatschappij. Of heeft gecijferdheid een grote bijdrage geleverd aan de industrialisatie?

Cline Cohen, Patricia (2001). The Emergence of Numeracy. In: Steen, L.A. (Ed.) Mathematics and Democracy, The case for Quantitative Literacy. USA: NCED, The Woodrow Wilson National Fellowship Foundation.

Cline Cohen, Patrricia (1999).  A Calculating People, The Spread of Numeracy in Early America. UK, London, Routledge. (reprint form 1982)