Gecijferdheid in basisonderwijs

Op de PANAMA-conferentie 2008 voor opleiders rekenen van pabo’s en schoolbegeleiders georganiseerd door het Freudenthal Instituut hebben Frans Moerlands en Kees Hoogland de presentatie Gecijferdheid voor alle leeftijden gehouden.

Daarin voorbeelden van hoe het denken in gecijferdheid een verrijking kan betekenen voor het rekenonderwijs op basisscholen en speciale basisscholen.

In deze presentatie ook veel voorbeelden zoals die door Frans Moerlands zijn ontwikkeld in het PARWO project. Meer informatie daarover en achtergronden zijn te vinden op de website van het PARWO-project.

      

Daar is ook te vinden hoe die gecijferdheid is vormgeven in projecten en lesopzetten.

Presentatie
Gecijferdheid voor alle leeftijden 3,0Mb, pdf