Dyscalculie en Neurologie

Dyscalculie


In juni 2011 is het Protocol Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie verschenen. Meer informatie is te vinden op de website van NVORWO.

U kunt een samenvatting downloaden.

Het doel van dit landelijk protocol is het bieden van richtlijnen en handvatten voor de praktijk om optimaal rekenwiskunde-onderwijs te kunnen ontwikkelen voor alle kinderen en jongeren in de leeftijd tot 14 jaar.

In 2012 zijn vergelijkbare protocollen te verwachten voor voortgezet onderwijs en mbo.


In 2010 prubliceert Hans van Luit zijn oratie Dyscalculie, een stoornis die telt.


Op de wiki van het Freudenthal Instituut vindt u een literatuurlijst met de meest actuele en betrouwbare meningen over dit onderwerp.


Op 2 april 2007 komt in het nieuws dat wetenschappers uit Maastricht en Londen de plek in de hersenen hebben gelokaliseerd, die verantwoordelijk is voor een bepaalde vorm van dyscalculie. Dit zou een adequate behandeling dichterbij kunnen brengen.


In 2006 en 2008 publiceren Dolk en Van Groenestijn de boekjes Dyscalculie in Discussie. Deze hebben een aanzet gegeven om te komen tot het protocol in 2011.


Op woensdag 19 januari 2005 hield Kees Hoogland op de 3e Reehorstconferentie wiskunde van het APS onder grote belangstelling een lezing: Dyscalculie, zin en onzin

Hierbij de laatste versie van die lezing: lezing Dyscalculie (pdf, 1,5 Mb)

Vanaf juni 2005 worden er door APS studiemiddagen gehouden over dyscalculie.

Inmiddels is deze studiemiddag ingebed in een breder aanbod voor scholen hoe om te gaan met zwakke rekenaars: Van “Ik snap het niet” tot Dyscalculie


Via kennislink kunt u ook informatie over dit onderwerp vinden.

Zie daarvoor de verwijzingen onderaan het artikel: Ontcijfering


Neurologie

Dehaene_pict.jpg

Eén van de bekendste onderzoekers op het gebied van reken/wiskunde/gecijferdheid en neurologie is Stanislas Dehaene.

Op zaterdag 13 september 2008 verscheen een uitstekende inleiding op zijn denken in de NRC. Een stukje daaruit:

 


Een recent artikel ( 8 september 2008) uit de Washington Post over recente resultaten over het verband tussen Number Sense en prestaties in reken- en wiskundeonderwijs.


Zie voor aangeboren getalbegrip en aangeboren meetkundebegrip de bladzijde over kleuters

Hersenonderzoek

Op 13 december 2006 was een jubileumcongres rond het 35 jarig bestaan van Didaktief, met als thema Cijfers & Letters. Aldaar ook veel aandacht voor hersenonderzoek en recente uitkomsten uit neurologisch onderzoek.

Onder andere in de openingslezing van Jelle Jolles (UvM)

In een werkgroep rond hersenonderzoek naar taalleren was een proefpersoon nodig voor een EEG.

Kees_hersenonderzoek.jpg