De kloof tussen ongecijferde alfa’s en ongeletterde bèta’s is gevaarlijk.

Robbert Dijkgraaf heeft op zaterdag 18 december 2004 een prachtig opiniestuk geschreven in de NRC.

De kloof tussen ongecijferde alfa’s en ongeletterde bèta’s is gevaarlijk.

Het hele idee dat er zo iets bestaat als alfa’s en bèta’s wordt toegeschreven aan een lezing door C.P.Snow in 1959, één van de zogenaamde Rede Lectures.

Snow, C.P. (1959). The Two Cultures and the Scientific Revolution. The Rede Lecture 1959. UK, Cambridge: Cambridge University Press

Snow, C.P. (1998). The Two Cultures. UK, Cambridge: Cambridge University Press